Întâlnirea ministrului apărării naționale cu membri ai Congresului SUA (Defence Minister’s Meeting with Members of the US Congress)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale de la sediul M.Ap.N. (Official talks at the MoND headquarters) - foto Valentin Ciobîrcã

Aspect din timpul convorbirilor oficiale de la sediul M.Ap.N. (Official talks at the MoND headquarters) - foto Valentin Ciobîrcă