Întâlnirea ministrului apărării naționale cu membri ai Congresului SUA (Defence Minister’s Meeting with Members of the US Congress)

Ministerul apãrãrii naționale și șeful SMG, împreunã cu reprezentanți ai Congresului SUA și ambasadorul SUA la București (Defence Minister and the chief of General Staff together with representatives of the US Congress and the US Ambassador to Bucharest) - foto Valentin Ciobîrcã

Ministerul apărării naționale și șeful SMG, împreună cu reprezentanți ai Congresului SUA și ambasadorul SUA la București (Defence Minister and the chief of General Staff together with representatives of the US Congress and the US Ambassador to Bucharest) - foto Valentin Ciobîrcă