Reuniunea Comitetului și Comisiei Interministeriale, la Departamentul pentru Politica de Apărare și Planificare (The Reunion of the Inter-ministerial Committee held at the Department for Defence Policy and Planning )

Aspect din timpul reuniunii - foto Valentin Ciobîrcã (The Reunion of the Inter-ministerial Committee)

Aspect din timpul reuniunii - foto Valentin Ciobîrcă (The Reunion of the Inter-ministerial Committee)