Întâlnirea ministrului apărării naționale cu ambasadorul Finlandei la București (Defence Minister’s meeting with the Ambassador of Finland to Bucharest)

Aspect din timpul discuțiilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcã (Official talks)

Aspect din timpul discuțiilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcă (Official talks)