Ceremonia prilejuită de sosirea în România a detașamentului rotațional al SUA și Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului Justice Eagle 17 (Ceremony marking the arrival to Romania of the US rotational detachment and the DVD of Justice Eagle 17 Exercise)

Exercițiu tactic cu trageri de luptã cu muniție realã - foto Eugen Mihai
(Tactical exercise with live ammunition)

Exercițiu tactic cu trageri de luptă cu muniție reală - foto Eugen Mihai
(Tactical exercise with live ammunition)