Ceremonia prilejuită de sosirea în România a detașamentului rotațional al SUA și Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului Justice Eagle 17 (Ceremony marking the arrival to Romania of the US rotational detachment and the DVD of Justice Eagle 17 Exercise)

Ceremonia prilejuitã de sosirea în România a detaºamentului rotaþional al SUA - foto Eugen Mihai
(Ceremony marking the arrival to Romania of the US rotational detachment and the Distinguished Visitors’ Day of Justice Eagle 17 Exercise)

Ceremonia prilejuită de sosirea în România a detașamentului rotațional al SUA - foto Eugen Mihai
(Ceremony marking the arrival to Romania of the US rotational detachment and the Distinguished Visitors’ Day of Justice Eagle 17 Exercise)