Manifestări dedicate Zilei Veteranilor de Război

Adunare solemnã la CMN cu ocazia manifestãrilor dedicate Zilei Veteranilor de Rãzboi - foto Valentin Ciobîrcã

Adunare solemnă la CMN cu ocazia manifestărilor dedicate Zilei Veteranilor de Război - foto Valentin Ciobîrcă