Participarea ministrului Gabriel Leș la reuniunea ministerială informală UE

Ministrul apãrãrii naþionale, Gabriel Leº, la reuniunea informalã a miniºtrilor apãrãrii din statele membre ale Uniunii Europene - foto  M.Ap.N.
(The Minister of National Defence, Gabriel Leº at the informal meeting of the European Union (EU) defence ministers)

Ministrul apărării naționale, Gabriel Leș, la reuniunea informală a miniștrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene - foto M.Ap.N.
(The Minister of National Defence, Gabriel Leș at the informal meeting of the European Union (EU) defence ministers)