Participarea ministrului Gabriel Leș la reuniunea ministerial„ informal„ UE

Aspect din timpul reuniunii - foto M.Ap.N.
(Activities during the meeting)

Aspect din timpul reuniunii - foto M.Ap.N.
(Activities during the meeting)