Întâlnirea ministrului apărării naționale cu membri ai Consiliului Reprezentanților din Irak (Defence Ministers’ Meeting with Members of the Council of Representatives of Iraq)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale (The two delegations during the official talks.) - foto Eugen Mihai

Aspect din timpul convorbirilor oficiale (The two delegations during the official talks.) - foto Eugen Mihai