Asistentul secretarului general NATO pentru diplomație publică, în vizită la M.Ap.N. (NATO Assistant Secretary General for Public Diplomacy Visits Romania)

Secretarul de stat Mircea Duºa împreunã cu ambasadorul Tacan Ildem, asistentul secretarului general NATO pentru diplomaþie publicã - foto Valentin Ciobîrcã
(State Secretary Mircea Duºa and Ambassador Tacan Ildem, NATO Assistant Secretary General for Public Diplomacy)

Secretarul de stat Mircea Dușa împreună cu ambasadorul Tacan Ildem, asistentul secretarului general NATO pentru diplomație publică - foto Valentin Ciobîrcă
(State Secretary Mircea Dușa and Ambassador Tacan Ildem, NATO Assistant Secretary General for Public Diplomacy)