CONFERINÞA GRUPULUI DE LUCRU PRIVIND STUDIEREA CONFLICTELOR - foto Valentin Ciobîrcã
Secretarul de stat pentru politica de apãrare ºi planificare, Mircea Duºa, a deschis conferinþa anualã a Grupului de Lucru privind Studierea Conflictelor, din cadrul Consorþiului Parteneriatului pentru Pace - foto Valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul conferinței - foto Valentin Ciobîrcã
CONFERINȚA GRUPULUI DE LUCRU PRIVIND STUDIEREA CONFLICTELOR - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 479 ori.
Secretarul de stat pentru politica de apărare și planificare, Mircea Dușa, a deschis conferința anuală a Grupului de Lucru privind Studierea Conflictelor, din cadrul Consorțiului Parteneriatului pentru Pace - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 488 ori.
Aspect din timpul conferinței - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 433 ori.
Aspect din timpul conferinței - foto Valentin Ciobîrcã
CONFERINÞA GRUPULUI DE LUCRU PRIVIND STUDIEREA CONFLICTELOR - foto Valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul conferinței - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 415 ori.
CONFERINȚA GRUPULUI DE LUCRU PRIVIND STUDIEREA CONFLICTELOR - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 454 ori.