CONFERINȚA GRUPULUI DE LUCRU PRIVIND STUDIEREA CONFLICTELOR

CONFERINÞA GRUPULUI DE LUCRU PRIVIND STUDIEREA CONFLICTELOR - foto Valentin Ciobîrcã

CONFERINȚA GRUPULUI DE LUCRU PRIVIND STUDIEREA CONFLICTELOR - foto Valentin Ciobîrcă