Exercițiul multinațional NOBLE JUMP 2017

Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului Noble Jump 2017 - foto Nicușor Comãnescu

Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului Noble Jump 2017 - foto Nicușor Comănescu