Exercițiul multinațional NOBLE JUMP 2017

Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului Noble Jump 2017 - foto M.Ap.N.

Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului Noble Jump 2017 - foto M.Ap.N.