Întâlnirea ministrului apărării naționale cu ambasadorul SUA (Defence Minister’s Meeting with the Ambassador of the United States)

Aspect din timpul convorbirilor - foto Valentin Ciobîrcã
(Official talks)

Aspect din timpul convorbirilor - foto Valentin Ciobîrcă
(Official talks)