Președintele Comitetului Militar al NATO, în vizită la M.Ap.N. (The Chairman of the NATO Military Committee at the Romanian Ministry of National Defence)

Generalul Nicolae Ciucã, șeful SMG, împreunã cu generalul Petr Pavel, preºedintele Comitetului Militar al NATO, la sediul M.Ap.N. (General Nicolae Ciucã, the chief of General Staff and General Petr Pavel, the Chairman of the NATO Military Committee) - foto valentin Ciobîrcã

Generalul Nicolae Ciucă, șeful SMG, împreună cu generalul Petr Pavel, președintele Comitetului Militar al NATO, la sediul M.Ap.N. (General Nicolae Ciucă, the chief of General Staff and General Petr Pavel, the Chairman of the NATO Military Committee) - foto valentin Ciobîrcă