Întâlnire a miniștrilor român și muntenegrean ai apărării, la sediul M.Ap.N. (Press Statements by the Romanian and Montenegrin Defence Ministers)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale (Official talks) - foto Valentin Ciobîrcã

Aspect din timpul convorbirilor oficiale (Official talks) - foto Valentin Ciobîrcă