Întâlnire a miniștrilor român și muntenegrean ai apărării, la sediul M.Ap.N. (Press Statements by the Romanian and Montenegrin Defence Ministers)

Aspect din timpul declarațiilor de presã comune (Joint press declarations) - foto Valentin Ciobîrcã

Aspect din timpul declarațiilor de presă comune (Joint press declarations) - foto Valentin Ciobîrcă