Întâlnirea ministrului apărării naționale cu ministrul apărării din Republica Macedonia (Defence Minister’s Meeting with the Defence Minister of Macedonia)

Întâlnirea ministrului apãrãrii naþionale cu ministrul apãrãrii din Republica Macedonia - foto Nicușor Comãnescu
(Defence minister’s meeting with the Defence Minister of Macedonia)

Întâlnirea ministrului apărării naționale cu ministrul apărării din Republica Macedonia - foto Nicușor Comănescu
(Defence minister’s meeting with the Defence Minister of Macedonia)