Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului întrunit cu trageri de luptă “Getica Saber 17” din marja Saber Guardian 2017 (SG17), la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu (The Distinguished Visitors Day of Combined Arms Live Fire Exercise “Getica Saber 17” , part of Saber Guardian 2017 (SG17), at „Getica” Center for Joint National Training in Cincu (CJNTC))

Aspect din timpul exercițiului - foto Cristian Surugiu
(Images from the exercise)

Aspect din timpul exercițiului - foto Cristian Surugiu
(Images from the exercise)