Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului Argedava Saber 17, Bordușani, județul Ialomița (Distinguished Visitors’ Day of exercise Argedava Saber 17, in Bordușani, Ialomița County)

Aspect din timpul forțãrii unui curs major de apã, respectiv brațul Borcea al fluviului Dunãrea, în raza comunei Bordușani (Forcing the river crossing, specifically Borcea branch of the Danube River, in the area of Bordușani) - foto INQUAM Photos/Octav Ganea

Aspect din timpul forțării unui curs major de apă, respectiv brațul Borcea al fluviului Dunărea, în raza comunei Bordușani (Forcing the river crossing, specifically Borcea branch of the Danube River, in the area of Bordușani) - foto INQUAM Photos/Octav Ganea