Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului Argedava Saber 17, Bordușani, județul Ialomița (Distinguished Visitors’ Day of exercise Argedava Saber 17, in Bordușani, Ialomița County)

Ministrul apãrãrii naționale, Adrian Țuțuianu, la Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului Argedava Saber 17 (The Minister of National Defence , Adrian Țuțuianu, at the Distinguished Visitors’ Day of exercise Argedava Saber 17) - foto Gabriel Ion

Ministrul apărării naționale, Adrian Țuțuianu, la Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului Argedava Saber 17 (The Minister of National Defence , Adrian Țuțuianu, at the Distinguished Visitors’ Day of exercise Argedava Saber 17) - foto Gabriel Ion