Trecerea peste un curs de apă în timpul nopții de 16/17 iulie, în raza localității Râureni, județul Vâlcea (River crossing on the night of July 16/17, in the area of Râureni locality, Vâlcea County)

Aspect din timpul trecerii - foto Nicușor Comãnescu
(Images from the crossing)

Aspect din timpul trecerii - foto Nicușor Comănescu
(Images from the crossing)