Ministrul apãrãrii naționale, Adrian Țuțuianu, a participat joi, 20 iulie, la ceremonia militarã și religioasã organizatã la Mausoleul eroilor români de la Mãrãști, județul Vrancea (The Minister of National Defence, Adrian Țuțuianu, participated in the military and religious ceremony organized at the Mausoleum of Romanian Heroes at Mãrãști, Vrancea County, on Thursday, July 20.) - foto Ionuț Filimon
Ceremonie militarã la Mãrãști (Military Ceremony at Mãrãști.) - foto Ionuț Filimon
Discursul ministrului apãrãrii naționale Adrian Țuțuianu (Speech by defence minister Adrian Țuțuianu.) - foto Ionuț Filimon
Ministrul apărării naționale, Adrian Țuțuianu, a participat joi, 20 iulie, la ceremonia militară și religioasă organizată la Mausoleul eroilor români de la Mărăști, județul Vrancea (The Minister of National Defence, Adrian Țuțuianu, participated in the military and religious ceremony organized at the Mausoleum of Romanian Heroes at Mărăști, Vrancea County, on Thursday, July 20.) - foto Ionuț Filimon
Vizualizat: 679 ori.
Ceremonie militară la Mărăști (Military Ceremony at Mărăști.) - foto Ionuț Filimon
Vizualizat: 632 ori.
Discursul ministrului apărării naționale Adrian Țuțuianu (Speech by defence minister Adrian Țuțuianu.) - foto Ionuț Filimon
Vizualizat: 611 ori.
Ministrul apãrãrii naționale, Adrian Țuțuianu, a participat joi, 20 iulie, la ceremonia militarã și religioasã organizatã la Mausoleul eroilor români de la Mãrãști, județul Vrancea (The Minister of National Defence, Adrian Țuțuianu, participated in the military and religious ceremony organized at the Mausoleum of Romanian Heroes at Mãrãști, Vrancea County, on Thursday, July 20.) - foto Ionuț Filimon
Ministrul apărării naționale, Adrian Țuțuianu, a participat joi, 20 iulie, la ceremonia militară și religioasă organizată la Mausoleul eroilor români de la Mărăști, județul Vrancea (The Minister of National Defence, Adrian Țuțuianu, participated in the military and religious ceremony organized at the Mausoleum of Romanian Heroes at Mărăști, Vrancea County, on Thursday, July 20.) - foto Ionuț Filimon
Vizualizat: 578 ori.