Întâlnirea ministrului apărării naționale cu ambasadorul Regatului Danemarcei la București (Defence Minister’s Meeting with the Ambassador of Denmark in Romania)

Discuții oficiale (Official talks.)- foto Valentin Ciobîrcã

Discuții oficiale (Official talks.)- foto Valentin Ciobîrcă