Festivitățile de absolvire ale promoțiilor 2017 "Mărăști, Mărășești, Oituz - 100"

Ministrul apãrãrii naționale la festivitatea de la Academia Tehnicã Militarã - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale la festivitatea de la Academia Tehnică Militară - foto Valentin Ciobîrcă