29 iulie - Ziua Imnului Nažional (29 July – The Day of the National Anthem)

Aspect din timpul ceremoniei din Piața Tricolorului (Ceremony in Tricolorului Square) - foto Valentin Ciobîrcã

Aspect din timpul ceremoniei din Piața Tricolorului (Ceremony in Tricolorului Square) - foto Valentin Ciobīrcć