Ceremonia din Piața Dacia din Buzãu (Ceremony in Dacia Square in Buzãu) - foto Iulian Cadulencu
Ceremonia din Piața Dacia din Buzãu (Ceremony in Dacia Square in Buzãu) - foto Iulian Cadulencu
Ceremonia din Piața Dacia din Buzãu (Ceremony in Dacia Square in Buzãu) - foto Iulian Cadulencu
Ceremonia din Piața Dacia din Buzău (Ceremony in Dacia Square in Buzău) - foto Iulian Cadulencu
Vizualizat: 368 ori.
Ceremonia din Piața Dacia din Buzău (Ceremony in Dacia Square in Buzău) - foto Iulian Cadulencu
Vizualizat: 358 ori.
Ceremonia din Piața Dacia din Buzău (Ceremony in Dacia Square in Buzău) - foto Iulian Cadulencu
Vizualizat: 379 ori.