Ministrul apãrãrii naționale, Adrian Țuțuianu, secretarul de stat Mircea Dușa și șeful Statului Major General, generalul Nicolae Ciucã, la ceremonia de schimbare a comenzii Statului Major al Forțelor Terestre (Defence minister Adrian Țuțuianu, state secretary Mircea Dușa and the chief of General Staff, General Nicolae Ciucã at the handover/takeover ceremony of the  Land Forces command) - foto Valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul ceremoniei de predare-primire a funcþiei de ºef al Statului Major al Forþelor Terestre (Handover/takeover ceremony of the Land Forces command) - foto Valentin Ciobîrcã
Ministrul apãrãrii naționale adresându-se audienței (The defence minister addressing the audience) - foto Valentin Ciobîrcã
Ministrul apărării naționale, Adrian Țuțuianu, secretarul de stat Mircea Dușa și șeful Statului Major General, generalul Nicolae Ciucă, la ceremonia de schimbare a comenzii Statului Major al Forțelor Terestre (Defence minister Adrian Țuțuianu, state secretary Mircea Dușa and the chief of General Staff, General Nicolae Ciucă at the handover/takeover ceremony of the Land Forces command) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 1027 ori.
Aspect din timpul ceremoniei de predare-primire a funcției de șef al Statului Major al Forțelor Terestre (Handover/takeover ceremony of the Land Forces command) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 981 ori.
Ministrul apărării naționale adresându-se audienței (The defence minister addressing the audience) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 1018 ori.
Generalul-maior Marius Harabagiu predã Drapelul de Luptã al SMFT ministrului apãrãrii naționale (Major General Marius Harabagiu handing over the combat flag of the Land Forces to the defence minister) - foto Valentin Ciobîrcã
Generalul de brigadã Ovidiu Uifãleanu sãrutã Drapelul de Luptã (Brigadier General Ovidiu Uifãleanu kisses the combat flag) - foto Valentin Ciobîrcã
Ministrul apãrãrii naționale predã Drapelul de Luptã al SMFT noului comandant al Forțelor Terestre, generalul de brigadã Ovidiu Uifãleanu (The defence minister hands over the Land Forces flag to the new Land Forces commander, Brigadier General Ovidiu Uifãleanu) - foto Valentin Ciobîrcã
Generalul-maior Marius Harabagiu predă Drapelul de Luptă al SMFT ministrului apărării naționale (Major General Marius Harabagiu handing over the combat flag of the Land Forces to the defence minister) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 1038 ori.
Generalul de brigadă Ovidiu Uifăleanu sărută Drapelul de Luptă (Brigadier General Ovidiu Uifăleanu kisses the combat flag) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 1035 ori.
Ministrul apărării naționale predă Drapelul de Luptă al SMFT noului comandant al Forțelor Terestre, generalul de brigadă Ovidiu Uifăleanu (The defence minister hands over the Land Forces flag to the new Land Forces commander, Brigadier General Ovidiu Uifăleanu) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 1074 ori.
Highlight for Album: Ceremonii militare de predare-primire a comenzii
Album: Ceremonii militare de predare-primire a comenzii
Actualizat: 08/04/17
Contine: 4 poze.
Vizualizat: 1429 ori.