Ceremonie de predare-primire a funcției de șef al Statului Major al Forțelor Terestre (Handover/Takeover Ceremony at the Land Forces Staff and Defence Minister’s Press Conference)

Ministrul apãrãrii naționale predã Drapelul de Luptã al SMFT noului comandant al Forțelor Terestre, generalul de brigadã Ovidiu Uifãleanu (The defence minister hands over the Land Forces flag to the new Land Forces commander, Brigadier General Ovidiu Uifãleanu) - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale predă Drapelul de Luptă al SMFT noului comandant al Forțelor Terestre, generalul de brigadă Ovidiu Uifăleanu (The defence minister hands over the Land Forces flag to the new Land Forces commander, Brigadier General Ovidiu Uifăleanu) - foto Valentin Ciobîrcă