Ceremonie de predare-primire a funcției de șef al Statului Major al Forțelor Terestre (Handover/Takeover Ceremony at the Land Forces Staff and Defence Minister’s Press Conference)

Ministrul apãrãrii naționale adresându-se audienței (The defence minister addressing the audience) - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale adresându-se audienței (The defence minister addressing the audience) - foto Valentin Ciobîrcă