Ceremonii militare și religioase dedicate eroilor Primului Război Mondial (Military and Religious Ceremonies Dedicated to WW1 Heroes)

Decorarea drapelelor de luptã ale unor unitãți militare la Mausoleul eroilor români de la Mãrãșești -  foto Petricã Mihalache
(Decorating the combat flags of some military units at the Mausoleum of Romanian Heroes in Mãrãșești)

Decorarea drapelelor de luptă ale unor unități militare la Mausoleul eroilor români de la Mărășești - foto Petrică Mihalache
(Decorating the combat flags of some military units at the Mausoleum of Romanian Heroes in Mărășești)