Întâlnirea secretarului de stat Mircea Dușa cu președintele Comisiei de politică externă din Camera Reprezentanților SUA, Edward Randall Royce

Întâlnirea secretarului de stat Mircea Dușa cu preºedintele Comisiei de politicã externã din Camera Reprezentanþilor SUA, Edward Randall Royce - foto Eugen Mihai

Întâlnirea secretarului de stat Mircea Dușa cu președintele Comisiei de politică externă din Camera Reprezentanților SUA, Edward Randall Royce - foto Eugen Mihai