Ministrul apãrãrii naþionale, Adrian Þuþuianu, a primit vizita ambasadorului Regatului Þãrilor de Jos, Stella Ronner-Grubaèiæ (The Minister of National Defence, Adrian Þuþuianu, received the visit of the Ambassador of the Kingdom of the Netherlands, Stella Ronner-Grubaèiæ) - foto Petricã Mihalache
Aspect din timpul vizitei ambasadorului Regatului Þãrilor de Jos (The visit of the Ambassador of the Kingdom of the Netherlands) - foto Petricã Mihalache
Aspect din timpul dialogului româno-olandez la sediul M.Ap.N. (Romanian-Dutch dialogue at the defence ministry location) - foto Petricã Mihalache
Ministrul apărării naționale, Adrian Țuțuianu, a primit vizita ambasadorului Regatului Țărilor de Jos, Stella Ronner-Grubaèiæ (The Minister of National Defence, Adrian Țuțuianu, received the visit of the Ambassador of the Kingdom of the Netherlands, Stella Ronner-Grubaèiæ) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 378 ori.
Aspect din timpul vizitei ambasadorului Regatului Țărilor de Jos (The visit of the Ambassador of the Kingdom of the Netherlands) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 423 ori.
Aspect din timpul dialogului româno-olandez la sediul M.Ap.N. (Romanian-Dutch dialogue at the defence ministry location) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 386 ori.
Aspect din timpul dialogului româno-olandez la sediul M.Ap.N. (Romanian-Dutch dialogue at the defence ministry location)  - foto Petricã Mihalache
Aspect din timpul dialogului româno-olandez la sediul M.Ap.N. (Romanian-Dutch dialogue at the defence ministry location) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 357 ori.