Dialog româno-olandez la Ministerul Apărării Naționale(Romanian-Dutch Dialogue at the Defence Ministry)

Ministrul apãrãrii naþionale, Adrian Þuþuianu, a primit vizita ambasadorului Regatului Þãrilor de Jos, Stella Ronner-Grubaèiæ (The Minister of National Defence, Adrian Þuþuianu, received the visit of the Ambassador of the Kingdom of the Netherlands, Stella Ronner-Grubaèiæ) - foto Petricã Mihalache

Ministrul apărării naționale, Adrian Țuțuianu, a primit vizita ambasadorului Regatului Țărilor de Jos, Stella Ronner-Grubaèiæ (The Minister of National Defence, Adrian Țuțuianu, received the visit of the Ambassador of the Kingdom of the Netherlands, Stella Ronner-Grubaèiæ) - foto Petrică Mihalache