Secretarul de stat Mircea Duºa a participat marþi, 29 august, la activitãþile dedicate aniversãrii a 73 de ani de la începerea Insurecþiei Naþionale Slovace (State Secretary Mircea Dușa participated in the event organized on Tuesday, August 29, to mark 73 years since the Slovak National Uprising.) - foto Valentin Ciobîrcã
Vizita oficialã a secretarului de stat Mircea Dușa în Republica Slovacã (Official visit of State Secretary Mircea Dușa in the Republic of Slovakia) - foto Valentin Ciobîrcã
Secretarul de stat Mircea Duºa a participat marþi, 29 august, la activitãþile dedicate aniversãrii a 73 de ani de la începerea Insurecþiei Naþionale Slovace (State Secretary Mircea Dușa participated in the event organized on Tuesday, August 29, to mark 73 years since the Slovak National Uprising) - foto Valentin Ciobîrcã
Secretarul de stat Mircea Dușa a participat marți, 29 august, la activitățile dedicate aniversării a 73 de ani de la începerea Insurecției Naționale Slovace (State Secretary Mircea Dușa participated in the event organized on Tuesday, August 29, to mark 73 years since the Slovak National Uprising.) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 630 ori.
Vizita oficială a secretarului de stat Mircea Dușa în Republica Slovacă (Official visit of State Secretary Mircea Dușa in the Republic of Slovakia) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 621 ori.
Secretarul de stat Mircea Dușa a participat marți, 29 august, la activitățile dedicate aniversării a 73 de ani de la începerea Insurecției Naționale Slovace (State Secretary Mircea Dușa participated in the event organized on Tuesday, August 29, to mark 73 years since the Slovak National Uprising) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 658 ori.
Secretarul de stat Mircea Duºa a participat marþi, 29 august, la activitãþile dedicate aniversãrii a 73 de ani de la începerea Insurecþiei Naþionale Slovace (State Secretary Mircea Dușa participated in the event organized on Tuesday, August 29, to mark 73 years since the Slovak National Uprising) - foto Valentin Ciobîrcã
Vizita oficialã a secretarului de stat Mircea Dușa în Republica Slovacã (Official visit of State Secretary Mircea Dușa in the Republic of Slovakia) - foto Valentin Ciobîrcã
Secretarul de stat Mircea Duºa a participat marþi, 29 august, la activitãþile dedicate aniversãrii a 73 de ani de la începerea Insurecþiei Naþionale Slovace (State Secretary Mircea Dușa participated in the event organized on Tuesday, August 29, to mark 73 years since the Slovak National Uprising) - foto Valentin Ciobîrcã
Secretarul de stat Mircea Dușa a participat marți, 29 august, la activitățile dedicate aniversării a 73 de ani de la începerea Insurecției Naționale Slovace (State Secretary Mircea Dușa participated in the event organized on Tuesday, August 29, to mark 73 years since the Slovak National Uprising) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 620 ori.
Vizita oficială a secretarului de stat Mircea Dușa în Republica Slovacă (Official visit of State Secretary Mircea Dușa in the Republic of Slovakia) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 590 ori.
Secretarul de stat Mircea Dușa a participat marți, 29 august, la activitățile dedicate aniversării a 73 de ani de la începerea Insurecției Naționale Slovace (State Secretary Mircea Dușa participated in the event organized on Tuesday, August 29, to mark 73 years since the Slovak National Uprising) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 569 ori.
Vizita oficialã a secretarului de stat Mircea Dușa în Republica Slovacã (Official visit of State Secretary Mircea Dușa in the Republic of Slovakia) - foto Valentin Ciobîrcã
Vizita oficială a secretarului de stat Mircea Dușa în Republica Slovacă (Official visit of State Secretary Mircea Dușa in the Republic of Slovakia) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 663 ori.