Întâlniri ale secretarului de stat Mircea Dușa, la sediul M.Ap.N. (Meetings of State Secretary Mircea Dușa at the Defence Ministry HQ)

Secretarul de stat Mircea Dușa împreunã cu ambasadorul Regatului Hașemit al Iordaniei în România, Saker Malkawi (State Secretary Mircea Dușa and the Ambassador of the Hashemite Kingdom of Jordan in Romania, H.E. Saker Malkawi) - foto Valentin Ciobîrcã

Secretarul de stat Mircea Dușa împreună cu ambasadorul Regatului Hașemit al Iordaniei în România, Saker Malkawi (State Secretary Mircea Dușa and the Ambassador of the Hashemite Kingdom of Jordan in Romania, H.E. Saker Malkawi) - foto Valentin Ciobîrcă