Īntālniri ale secretarului de stat Mircea Dușa, la sediul M.Ap.N. (Meetings of State Secretary Mircea Dușa at the Defence Ministry HQ)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale (Official talks) - foto Valentin Ciobîrcã

Aspect din timpul convorbirilor oficiale (Official talks) - foto Valentin Ciobīrcć