Vizita în România a unei delegații din Republica Populară Chineză

Generalul Nicolae Ciucã, șeful SMG,împreunã cu directorul adjunct al comisiei pentru științã și tehnologie din Comisia militarã centralã, generalul-locotenent Yi Xin - foto Valentin Ciobîrcã

Generalul Nicolae Ciucă, șeful SMG,împreună cu directorul adjunct al comisiei pentru știință și tehnologie din Comisia militară centrală, generalul-locotenent Yi Xin - foto Valentin Ciobîrcă