Vizita în România a unei delegații din Republica Populară Chineză

Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcã

Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcă