Vizita oficială a conducerii M.Ap.N. în SUA (Official Visit of the Defence Ministry Leadership in the United States of America)

Discuții româno-americane în cadrul Consiliului Atlantic - foto M.Ap.N.
(Official talks with the members of the Atlantic Council)

Discuții româno-americane în cadrul Consiliului Atlantic - foto M.Ap.N.
(Official talks with the members of the Atlantic Council)