Vizita oficială a conducerii M.Ap.N. în SUA (Official Visit of the Defence Ministry Leadership in the United States of America)

Delegația M.ap.N. în timpul discuțiilor cu reprezentanți ai companiilor americane din industria de apãrare - foto M.Ap.N.

Delegația M.ap.N. în timpul discuțiilor cu reprezentanți ai companiilor americane din industria de apărare - foto M.Ap.N.