Vizita oficial„ a conducerii M.Ap.N. Ón SUA (Official Visit of the Defence Ministry Leadership in the United States of America)

Aspect din timpul întrevederii cu senatorul Joni Ernst - foto M.Ap.N.

Aspect din timpul Óntrevederii cu senatorul Joni Ernst - foto M.Ap.N.