Vizita oficială a conducerii M.Ap.N. în SUA (Official Visit of the Defence Ministry Leadership in the United States of America)

Întâlnirea delegației M.Ap.N. cu reprezentanți ai industriei americane de apãrare la Am-Ro Business Council - foto M.Ap.N.

Întâlnirea delegației M.Ap.N. cu reprezentanți ai industriei americane de apărare la Am-Ro Business Council - foto M.Ap.N.