Întâlnirea ministrului apărării naționale cu omologul canadian (Defence Minister’s Meeting with his Canadian Counterpart)

Șeful Statului Major General, generalul Nicolae Ciucã, alãturi de ministrul apãrãrii din Canada - foto Nicușor Comãnescu
(The chief of General Staff, General Nicolae Ciucã, and the Canadian defence minister)

Șeful Statului Major General, generalul Nicolae Ciucă, alături de ministrul apărării din Canada - foto Nicușor Comănescu
(The chief of General Staff, General Nicolae Ciucă, and the Canadian defence minister)