Ceremonii de deschidere a anului universitar

Ceremonia de deschidere a anului universitar de învãțãmânt la Universitatea Naționalã de Apãrare „Carol I” - foto Valentin Ciobârcã

Ceremonia de deschidere a anului universitar de învățământ la Universitatea Națională de Apărare „Carol I” - foto Valentin Ciobârcă