Ceremonii de deschidere a anului universitar

Ministrul apãrãrii naționale acordã primul grad studenților de la ATM - foto Petricã Mihalache

Ministrul apărării naționale acordă primul grad studenților de la ATM - foto Petrică Mihalache