Ceremonie de recepție a aeronavelor F-16 Fighting Falcon, la Borcea

Discursul secretarului de stat Mircea Dușa, șeful Departamentului pentru politica de apãrare și planificare - foto Valentin Ciobîrcã

Discursul secretarului de stat Mircea Dușa, șeful Departamentului pentru politica de apărare și planificare - foto Valentin Ciobîrcă