Concluziile reuniunii SEDM și semnare memorandum cu Georgia

Întâlnire bilateralã cu prim-locþiitorul ministrului apãrãrii din Georgia, Lela Chikovani - foto MApN

Întâlnire bilaterală cu prim-locțiitorul ministrului apărării din Georgia, Lela Chikovani - foto MApN